Wzory formularzy i wniosków

Formularze i wnioski prosimy drukować dwustronnie

  • wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie

    w charakterze oskarżyciela posiłkowego (pobierz Word) (pobierz PDF)

 

Wnioski wieczystoksięgowe

  • wniosek o  odpis Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (pobierz Word)  (pobierz PDF)
  • podanie o odpis z dokumentu złożonego do akt księgi wieczystej (pobierz PDF)
  • podanie o wydanie zaświadczenia o treści zbioru dokumentów (pobierz PDF)
  • podanie o wydanie zaświadczenia o treści wpisów w księdze hipotecznej (pobierz PDF)

Ostatnia modyfikacja 16-09-2014