II Wydział Cywilny

Do zakresu działania II Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bielany.

 

ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Budynek E, II piętro


Informacje Interesantom Wydziału udzielane są przez Biuro Obsługi Interesantów na parterze bud. C w holu głównym Sądu, telefonicznie pod numerami: (22) 328 60 30, 328 60 31, 328 60 32 oraz drogą elektroniczną na adres boi@srzoliborz.pl

Akta sądowe udostępniane są do wglądu w Czytelni Akt na parterze bud. E w sali nr 1047

W celu usprawnienia pracy i dla wygody Interesantów prosimy o zamawiane akt sądowych z wyprzedzeniem pod numerem telefonu (22) 328 63 01, fax (22) 328 63 31 oraz drogą elektroniczną na adres czytelnia@srzoliborz.pl

 

Zakładka Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt


Przewodniczący II Wydziału Cywilnego – SSR Agnieszka Wlekły

pok. 1215, tel. (22) 328 67 61

Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego – Alicja Grzegorczyk

pok. 1214, tel. (22) 328 6761, fax (22) 328 67 72

 Ostatnia modyfikacja 27-02-2015