XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

XVI Wydział Cywilny obejmujący sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach dla dzielnic Wilanów i wschodniej części dzielnicy Mokotów tj. na wschód od osi ulic Waryńskiego i Puławskiej z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu.

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA WYDZIAŁÓW -wykaz ulic (PDF)

Przewodniczący XVI Wydziału Cywilnego:
SSR Ewa Suchecka-Bartnik, ul. Ogrodowa 51 a, pok. 621,


Zastępca przewodniczącego

SSR Tomasz Niewiadomski

Kierownik Sekretariatu XVI Wydziału Cywilnego:
Agnieszka Kozłowska-Bogucka, ul. Ogrodowa 51a, pok. 607, fax 022 501 98 74, e-mail: kier16cywilny@mokotow.sr.gov.pl


Biuro Obsługi Interesantów - parter , tel. (22) 501 97 20, (22) 501 97 21, (22) 501 97 22


Sekretariat XVI Wydziału Cywilnego

Tel. (22) 501 98 64


Skargi i wnioski


Ostatnia modyfikacja 20-01-2017